Inloggen

Disclaimer

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie is alléén bedoeld als algemene informatie. RegioPeil is zorgvuldig geweest bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Wij maken daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Toch kan RegioPeil niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie die op deze website staat. Ook garandeert RegioPeil niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. RegioPeil wijst daarom iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

RegioPeil behoudt zich het recht om de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, inclusief de tekst van deze disclaimer, onaangekondigd te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om regelmatig na te gaan of er wijzigingen zijn aangebracht in de informatie die op of via deze website wordt aangeboden.